• Hubungi Kami : 0561-581818
  • (0561) 581818
  • rsabk.ptk@gmail.com

dr. Yessi Farina Salim, Sp.DV

Spesialis Kulit & Kelamin